XLVIII Міжнародна науково-практична конференція «Застосування лазерів у медицині та біології. Ендокринологія»

Харьков 2
Лазерна апаратура виробництва ПП "Фотоніка Плюс" була представлена на виставці в рамках
XLVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології. Ендокринологія»,
яка відбулась 24-25 травня 2018 р. в м. Харків.

Організатори конференції:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н.КАРАЗІНА
НОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛІСАБОНА
ЛЮБЛІНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
МІЖНАРОДНА МЕДИЧНА ЛАЗЕРНА АСОЦІАЦІЯ (IMedLA)
МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ «ЛАЗЕР І ЗДОРОВ’Я»
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЇ АСОЦІАЦІЇ
АСОЦІАЦІЯ ЛАЗЕРНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ДУ «ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ ім. В.Т.ЗАЙЦЕВА НАМН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ім. Р.Є.КАВЕЦЬКОГО НАН УКРАІНИ
ДУ «ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ» НАМН УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОПОДАРСТВА ім. П.ВАСИЛЕНКА
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НДІ ЛАЗЕРНОЇ БІОЛОГІЇ ТА ЛАЗЕРНОЇ МЕДИЦИНИ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНА КОРПОРАЦІЯ «ЛАЗЕР І ЗДОРОВ’Я»
ЛАБОРАТОРІЯ КВАНТОВОЇ БІОЛОГІЇ ТА КВАНТОВОЇ МЕДИЦИНИ РБЕКС ХНУ
САНАТОРІЙ «БЕРМІНВОДИ»
ПП «ФОТОНІКА ПЛЮС»

Тематика основних науково-практичних напрямків конференції:

- фотобіологія та експериментальна фотомедицина;
- клінічна фотомедицина;
- фізико-технічні основи фотомедицини;
- застосування лазерних технологій в сільському господарстві та ветеринарії;
- історія, освіта, інформаційні технології.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки»

6в


 Лазерна апаратура виробництва ПП "Фотоніка Плюс" була представлена на виставці в рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки», яка відбулась 10-11 травня 2018 р. в м. Вінниця.

Організатори конференції:
- ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України»
- Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
- ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
- ГО «Українська асоціація медичних освітніх симуляційних технологій».

Тематика основних науково-практичних напрямків конференції:
- Акушерство (невиношування вагітності, передчасні пологи, екстрагенітальна патологія та вагітність, кровотечі під час вагітності, кесарський розтин, основи клінічного менеджменту стосовно зниження материнської та малюкової захворюваності та смертності)
- Ендокринна гінекологія
- Репродуктивна медицина
- Оперативна гінекологія (ендоскопічна малоінвазивна хірургія)
- Клінічний випадок (практичний досвід)
- Онкогінекологія.

 

front-device