Література

OB1

Применение хирургических диодных лазеров в дерматологии и косметологии А.М. Зацерклянный, Л.Н. Тарасова, А.В. Цепколенко, В.А. Цепколенко, В.В. Холин, А.В. Корунец. - Черкассы: Вертикаль, издатель С.Г. Кандыч, 2019. - 40 с., ил.

У книзі викладено теоретичні та практичні аспекти застосування хірургічних діодних лазерів у дерматології та косметології. Описано механізм взаємодії високоінтенсивного лазерного випромінювання з біологічними тканинами. Надано рекомендації щодо правильного вибору робочої довжини лазерного випромінювання, від чого багато в чому залежить результат оперативного втручання.
Розглянуто переваги лазерних технологій перед іншими хірургічними методами, що застосовуються у дерматології та косметології.
У книзі наведено докладні практичні рекомендації (із зазначенням параметрів лазерного впливу) щодо застосування хірургічних діодних лазерів у лікуванні різних дерматологічних захворювань.
Книга розрахована на лікарів-дерматохірургів, онкодерматологів та косметологів, студентів медичних ВНЗ.


OB2

Применение хирургических диодных лазеров в гинекологии / В.В. Семенов, О.С. Севостьянова, Ю.Н. Голоденко, Ю.Ю. Смирнова, А.В. Семенов, В.В. Холин, А.В. Корунец. - Черкассы: Вертикаль, издатель С.Г. Кандыч, 2014. - 44 с., ил.

У книзі викладено теоретичні та практичні аспекти застосування хірургічних діодних лазерів у гінекології. Описано механізм високоінтенсивного лазерного впливу на біологічні тканини, розглянуто переваги лазерних технологій перед традиційним хірургічним втручанням та іншими методами, що застосовуються у гінекології (електрокоагуляція, кріовплив, хімічна коагуляція тощо).
Автори книги дають докладний опис підготовки та безпосереднього проведення лазерних операцій при лікуванні тих чи інших гінекологічних патологій із зазначенням параметрів лазерного впливу (довжини хвилі, потужності, режиму випромінювання тощо).
Практичні рекомендації, наведені у книзі, розроблено колективом гінекологічного відділення та Центру патології шийки матки клініки «Здоров'я родини» (м. Київ) на основі більш ніж шестирічного досвіду застосування хірургічних діодних лазерів у клінічній практиці. Книжка розрахована на практикуючих лікарів-гінекологів, студентів-медиків.


OB3

Применение хирургических диодных лазеров в ототриноларингологии / Г.И. Гарюк, С.Н. Ромаев, Л.Ю. Свириденко, В.В. Холин, А.В. Корунец. - Черкассы: Вертикаль, издатель С.Г. Кандыч, 2013. - 68 с., ил.

У книзі викладено теоретичні та практичні аспекти застосування хірургічних діодних лазерів в оперативній оториноларингології. Описано механізм взаємодії високоінтенсивного лазерного випромінювання з біологічними тканинами. Дано рекомендації щодо правильного вибору робочої довжини хвилі лазерного випромінювання, від чого багато в чому залежить результат хірургічного втручання.
Автори книги наводять докладні практичні рекомендації (із зазначенням параметрів лазерного впливу) щодо застосування хірургічних діодних лазерів у лікуванні різних ЛОР-захворювань, описують етап передопераційної підготовки, можливі ускладнення та способи їх усунення.
Книга призначена для лікарів-оториноларингологів, студентів медичних ВНЗ.


OB4

Экспериментальные и клинические аспекты фотодинамической терапии // Материалы научно-практического семинара с международным участием (15-16 марта 2013 г.) - Черкассы: Вертикаль, издатель С.Г. Кандыч, 2013. - 128 с., ил.

У книзі представлені матеріали науково-практичного семінару з міжнародною участю «Експериментальні та клінічні аспекти фотодинамічної терапії». Серед представлених матеріалів: експериментальні дослідження у галузі фотодинамічної терапії, результати практичного застосування методу ФДТ у клінічній медицині, технічне забезпечення реалізації методу ФДТ.
Незважаючи на те, що фотодинамічна терапія в Україні є новим напрямком медицини, вона вже відкрила перед лікарями нові сподівання та перспективи.
Ця збірка стане незамінним помічником у професійній діяльності лікарів, які вирішили використовувати метод ФДТ у своїй клінічній практиці.


OB5

Лазерная хирургия // Материалы научно-практической конференции "Лазерная хирургия" (1-2 марта 2012 г.) - Черкассы: Вертикаль, издатель С.Г. Кандыч, 2012. - 268 с., ил.

У книзі представлені матеріали науково-практичної конференції «Лазерна хірургія». Розділи книги відповідають тематичним напрямкам конференції: практична медицина (загальна хірургія, флебологія, гінекологія тощо), експериментальні дослідження, технічне забезпечення лазерної хірургії, економічна доцільність застосування лазерних технологій у медицині.
Ця збірка стане незамінним помічником у професійній діяльності практикуючих лікарів-хірургів усіх спеціальностей – як тих, які вже не перший рік працюють із хірургічними лазерами, так і тих, хто лише знайомиться з лазерними технологіями.


OB6

Лазерная хирургия // Материалы научно-практической конференции «Внедрение современных инновационных технологий при малоинвазивных лазерных вмешательствах: клинические, экономические и технические аспекты». Черкассы: Вертикаль, издатель С.Г. Кандыч, 2014. - 312 с., ил.

У книзі представлені матеріали науково-практичної конференції «Впровадження сучасних інноваційних технологій при малоінвазивних лазерних втручаннях: клінічні, економічні та технічні аспекти». Розділи книги відповідають тематичним напрямкам конференції: практична медицина (загальна хірургія, флебологія, гінекологія тощо), експериментальні дослідження, технічне забезпечення лазерної хірургії, економічна доцільність застосування лазерних технологій у медицині.
Ця збірка стане незамінним помічником у професійній діяльності практикуючих лікарів-хірургів усіх спеціальностей – як тих, які вже не перший рік працюють із хірургічними лазерами, так і тих, хто лише знайомиться з лазерними технологіями.


OB7

Современные аспекты лазерной терапии / Под ред. В.Д. Попова.Черкассы: Вертикаль, издатель С.Г. Кандыч, 2012. - 608 с., ил.

Ця книга – перша масштабна праця в галузі лазерної терапії, видана в Україні та узагальнюючий багаторічний науково-практичний досвід українських лікарів, які застосовують методи лазерної терапії в тих чи інших галузях медицини.
У книзі представлена велика кількість методик (внутрішньовенне та надшкірне опромінення крові, місцеве опромінення, гідролазерна терапія, сканування лазерним променем) лазерної терапії, що застосовуються при лікуванні тих чи інших захворювань (оториноларингологія, дерматовенерологія, гінекологія, травматологія та ортопедія тощо).


OB8

Лазерная хирургия // Материалы научно-практической конференции «Внедрение современных инновационных технологий при малоинвазивных лазерных вмешательствах: клинические, экономические и технические аспекты». Том 2. - Черкассы: Вертикаль, издатель С.Г. Кандыч, 2014. - 162 с.

До уваги читачів надається другий том матеріалів науково-практичної конференції «Впровадження сучасних інноваційних технологій при малоінвазивних лазерних втручаннях: клінічні, економічні та технічні аспекти». Мета цієї збірки – поділитися з практикуючими лікарями величезним накопиченим досвідом проведення малоінвазивних лазерних втручань у різних напрямках медицини.
Розділи книги відповідають тематичним напрямкам конференції: практична медицина (загальна хірургія, флебологія, гінекологія та ін.), експериментальні дослідження, технічне забезпечення лазерної хірургії.


OB9

Лазерная хирургия // Материалы научно-практической конференции «Малоинвазивные оперативные вмешательства в лазерной медицине». Черкассы: Вертикаль, издатель С.Г. Кандыч, 2016. - 312 с.

У книзі представлені матеріали науково-практичної конференції «Малоінвазивні оперативні втручання у лазерній медицині». Розділи книги відповідають тематичним напрямкам конференції: практична медицина (загальна хірургія, флебологія, гінекологія, оториноларингологія тощо), експериментальні дослідження, технічні аспекти лазерної хірургії та фотодинамічної терапії.
Ця збірка стане незамінним помічником у професійній діяльності практикуючих лікарів-хірургів усіх спеціальностей – як тих, які вже не перший рік працюють із хірургічними лазерами, так і тих, хто лише знайомиться з лазерними технологіями.


OB10

Бургонский В.Г. Современные аспекты профилактики, лечения и реабилитации в стоматологии. - К., 2016. - 472 с.

У даному практичному посібнику розглянуті сучасні заходи, спрямовані на ослаблення дії патогенних факторів у ротовій порожнині (засоби професійної та індивідуальної гігієни, лазерні технології, водолікування та ін.). Представлені традиційні способи впливу на макроорганізм хворого з метою загального оздоровлення та підвищення резистентності органів ротової порожнини до патогенних факторів (аюрведа, рефлексотерапія, гірудотерапія, аромотерапія, апітерапія та ін.); питання раціонального харчування стоматологічних хворих; традиційні техніки та сучасні досягнення психології та психотерапії в аспекті вивчення та корекції стоматологічної патології.

Книга розрахована на стоматологів, а також лікарів інших спеціальностей – сімейних лікарів, рефлексотерапевтів, лікарів загальної практики. Видання буде корисним для студентів медичних навчальних закладів, науковців, а також для всіх, кому не байдуже власне здоров'я.


OB11

Терапия лазерным сканирующим лучом / В.Д. Попов, И.З. Самосюк, В.В. Холин, Н.В. Чухраев, А.В. Корунец. - Черкассы, 2016. - 52 с.

У книзі викладено теоретичні та практичні аспекти застосування терапії скануючим лазерним променем. Описано механізми терапевтичної дії низькоінтенсивного лазерного випромінювання на організм людини. Розглянуто переваги застосування терапевтичних лазерних скануючих апаратів перед традиційними методами лазерної терапії (обробка лазерним випромінюванням в ручному режимі).
Автори книги дають докладний опис підготовки та безпосереднього проведення процедур лазерної терапії методом автоматичного лазерного сканування. У книзі наведено докладні методики застосування сканування лазерним променем у різних галузях медицини із зазначенням областей впливу та параметрів лазерного випромінювання.
Книжка розрахована на практикуючих лікарів-терапевтів, фізіотерапевтів, студентів-медиків.


OB12

Лазерна хірургія. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання застосування лазерів в медицині – 2020» (30-31 жовтня 2020 р.) / укл. В. В. Холін, А. В. Корунець. – Черкаси: «Вертикаль», видавець С. Г. Кандич, 2021. – 248 с., іл.

У книзі представлені матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання застосування лазерів в медицині – 2020». Книга має чотири тематичних розділи: лазерна хірургія; фотодинамічна терапія; лазерна терапія; експериментальні дослідження та технічні аспекти лазерної медицини.
Цей збірник стане незамінним помічником у професійній діяльності практикуючих лікарів-хірургів усіх спеціальностей – як тих, хто вже не перший рік працює з використанням лазерних технологій, так і тих, хто робить лише перші кроки у цьому напрямку. Книга також буде цікава науковцям, які займаються дослідженнями в галузі лазерної хірургії, фотодинамічної терапії і лазерної терапії.

 

front 2020-2

Про компанію

Історія
Команда
Новини підприємства
Контакти
Зв'язатись з нами