Перші результати використання лазерів нової довжини хвилі (1470 нм) для ендовенозної коагуляції в лікуванні варикозної хвороби

Перші результати використання лазерів нової довжини хвилі (1470 нм) для ендовенозної коагуляції в лікуванні варикозної хвороби

Шапринський В.В., Юрець С.С., Леванчук С.М., Лазоренко В.Є., Мельник В.Б., Цигалко Д.В., Чешенчук С.А.

Вінницький госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної Війни

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова


В еру розвитку ендоваскулярних технологій, коли наголошується на мініінвазивності оперативних втручань, одним із шляхів зменшення травматичності стала заміна тактики видалення вен їх фіброзуванням. Під час ендовенозної лазерної коагуляції відбувається фіброзна трансформація вени, яка призводить до стійкого виключення вени з патологічного кровотоку. В залежності від довжини хвилі розрізняють гемоглобіно- та водопоглинаючий лазери.                                                      

Метою роботи було вивчити  та оцінити клінічні, ультразвукові та патоморфогістологічні результати лазерної коагуляції з використанням різних довжин хвиль.


Матеріали та методи

Впродовж 2007-2011 років на базі Вінницького госпіталю для інвалідів Великої Вітчизняної Війни було виконано понад 1600 оперативних втручань з приводу лікування варикозної хвороби із застосуванням ендовенозної лазерної коагуляції (ЕВЛК) з довжиною хвилі лазерного випромінювання в діапазоні 810-940 нм та 589 оперативних втручань за допомогою лазера з довжиною хвилі 1470 нм. Технічна сторона та тактика ведення операцій не відрізнялись від раніше прийнятих.


Результати


Післяопераційний період у хворих, яким ЕВЛК було проведено за допомогою лазера з довжиною хвилі 1470 нм, відзначався значно меншою кількістю екхімозів та больових відчуттів по ходу коагульованої вени і  перебігав більш легко. Ускладнень не було. При ультразвуковому дуплексному скануванні вен після застосування ЕВЛК з новою довжиною хвилі було відмічено рівномірне концентричне звуження просвіту вени, потовщення та ущільнення її стінки. При патоморфогістологічному дослідженні відмічено потовщення венозної стінки внаслідок її набряку, концентричне звуження просвіту, наявність зон некробіозу та каріолізису. У строки до 11 місяців після ЕВЛК з використанням довжини хвилі 1470 нм в усіх спостереженнях коагульовані вени були облітеровані, без наявності зон збереженого кровотоку та наявності рефлюксу.


Висновки


Застосування довжини хвилі лазерного випромінювання 1470 нм, хромофором якого являється вода, дозволяє використовувати меншу потужність випромінювання, що зменшує кількість побічних ефектів та ускладнень і розкриває нові шляхи підвищення якості лікування хворих на варикозну хворобу вен нижніх кінцівок. Ультразвукові ознаки тотального рівномірного враження вени та оклюзії притоків, що стійко зберігаються на перших місяцях після ЕВЛК, дають змогу розраховувати на більш стійку облітерацію у віддаленому періоді. 


*Использование материалов статьи возможно только со ссылкой на литературный источник или наш сайт (www.fotonikaplus.com.ua). В ином случае будет иметь место нарушение авторских прав.

front 2020-2