МЕТОД І ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИЛАД ДЛЯ ОКСИМЕТРИЧНО-КОРЕГОВАНОЇ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПУХЛИН

МЕТОД І ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИЛАД ДЛЯ ОКСИМЕТРИЧНО-КОРЕГОВАНОЇ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПУХЛИН 

ХОЛІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ  

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи

Автореферат-Холин_В.В._2021.pdf

 

front 2020-2