Перший досвід пункційної лазерної вапоризації міжхребцевих дисків в комбінації з перкутанною мікродискектомією декомпресором "Stryker"

Лазерная хирургия / Материалы научно-практической конференции "Лазерная хирургия" (1-2 марта 2012 г.). - Черкассы, 2012. - С. 188


Перший досвід пункційної лазерної вапоризації міжхребцевих дисків в комбінації з перкутанною мікродискектомією декомпресором "Stryker"


Годлевський Д.О., Базунов М.В., Медюлянов О.М., Самохвал С.В.


КЗ «Обласна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ЧОР


 

Мініінвазивні методи втручання при оперативному лікуванні дегенеративних захворювань хребта використовуються в нейрохірургії Черкаської області з 2007 р. Першим методом лікування, який застосовувався, була перкутанна мікродискектомія декомпресором «Stryker». Із придбанням лазерного коагулятора «Ліка-хірург» у 2009 р. перевага у виборі методу оперативного лікування надавалась лазерній вапоризації.

Мета роботи: дослідити ефективність пункційної лазерної вапоризації (апарат «Ліка-хірург») міжхребцевих дисків в комбінації з перкутанною мікродискектомією декомпресором «Stryker».


Матеріали та методи

З серпня 2011 р. проведено 16 лазерних вапоризацій із попередньою перкутанною мікродискектомією декомпресором «Stryker». Серед пацієнтів було 9 чоловіків, 7 жінок. На поперековому відділі хребта проведено 12 втручань, на шийному відділі – 4.

Показання до даних методів лікування, як окремо, так і в комбінації, були в цілому однаковими. Це наявність кили чи протрузії міжхребцевого диску менше 1/3 сагітального розміру хребтового каналу (до 6 мм) із явищами компресії нервового корінця та болями, які іррадіюють у кінцівки, локальними болями в шиї, попереку, у хворих в віці від 20 до 50 років при давності захворювання не більше двох років і тривалістю останнього загострення до 6 місяців та неефективності консервативного лікування. Перевага надавалась центральним чи парамедіанним килам та протрузіям на широкій основі.

Протипоказаннями були: наявність ознак секвестрації кили, вираженого зниження висоти міжхребцевого диску, значної його дегідратації за даними МРТ, нестабільності хребцево-рухового сегменту, явищ спондильозу, деформуючого спондилоартрозу, наявність попереднього оперативного втручання на цьому рівні в анамнезі.

Таким чином, оперувались так звані «молоді кили» (softdisk).

Передопераційне обстеження включало: збір скарг, анамнезу, неврологічне обстеження, спондилографію, в тому числі функціональну, МРТ ураженої ділянки хребта. Для остаточної діагностики наявності компресії нервового корінця на рівні операції проводилась інтраоперційна провокативна дискографія.

На шийному рівні використовувався передньобоковий доступ, на поперековому – задньобоковий. Трансдуральний доступ не використовувався. Після пункції міжхребцевого диску під ЕОП-контролем та проведення провокативної дискографії виконувалась мікродискектомія декомпресором «Stryker», при чому отримували від 0,5 до 1 см3 речовини пульпозного ядра. По закінченні декомпресії через ту саму голку проводилась лазерна вапоризація випромінюванням з довжиною хвилі 940 нм, потужністю 4-6 Вт.


Результати дослідження

Результати лікування оцінювались за даними неврологічного обстеження, за допомогою візуально-аналогової шкали болю (VAS), проводилось МРТ обстеження в динаміці.

Отримані результати лікування були оцінені як добрі в 11 випадках – больовий синдром та неврологічна симптоматика регресували повністю; у 3 випадках як задовільні – пацієнти відзначали зменшення больових відчуттів до 1-2 балів за шкалою болю; у 2 випадках як незадовільні – хворі не відзначали суттєвих змін. Погіршення стану пацієнтів після втручання та післяопераційних ускладнень не спостерігалось.

Слід зазначити, що у 3 пацієнтів після проведення операції у поперековому відділі хребта на фоні регресу чи значного зниження болю із іррадіацією за ходом нервових корінців відчутно посилились больові відчуття в поперековому відділі хребта, що було розцінено, як загострення фасетсиндрому. Однак, після призначення курсу консервативного лікування, фізіотерапії та, у 2 випадках, проведення периартикулярної блокади відповідних суглобів, симптоматика регресувала повністю.


Висновки

Нажаль, невелика кількість досліджених випадків та малий час для аналізу катамнеза не дають можливості оцінювати результати мікродискектомії декомпресором «Stryker» із наступною лазерною вапоризацїєю із статистичною достовірністю, однак перший досвід використання даної методики дозволяє говорити про її високу ефективність.


*Использование материалов статьи возможно только со ссылкой на литературный источник или наш сайт (www.fotonikaplus.com.ua). В ином случае будет иметь место нарушение авторских прав.

front 2020-2