Фотодинамічна терапія доброякісних утворів шийки матки

Экспериментальные и клинические аспекты фотодинамической терапии / Материалы научно-практического семинара с международным участием (15-16 марта 2013 г.). - Черкассы, 2013


Фотодинамічна терапія доброякісних утворів шийки матки


Пантьо В.А., Маляр В.А.1, Пантьо В.І.2


1
Ужгородський міський перинатальний центр

2Ужгородський національний університет


Актуальність проблем профілактики, діагностики і лікування патології шийки матки обумовлена високою частотою захворюваності на рак шийки матки (ШМ), тенденцією до його зростання у жінок репродуктивного віку на фоні вірусної інфекції, високою летальністю внаслідок пізньої діагностики. Основну групу патологічних станів ШМ (80%) складають доброякісні захворювання, які характеризуються збереженням структури епітелію шийки матки.

Мета роботи. Дослідити ефективність фотодинамічної терапії доброякісних утворів шийки матки з використанням в якості фотосенсибілізатора  розчину метиленового синього (1% водний розчин).


Матеріали та методи

Під спостереженням знаходились 82 жінки з виявленою кольпоскопічною картиною ектопії циліндричного епітелію шийки матки (48 жінок) та ендоцервікозом (34 жінки), у яких в комплексі лікування було застосоване лазерне випромінювання з довжиною хвилі 658 нм, джерелом якого слугував напівпровідниковий лазер «Ліка-терапевт» (потужність до 50 мВт). Використовували постійний (46 жінок) та модульований (36 жінок) режим випромінювання. В усіх пацієнток обох груп перед обробкою шийки лазерним променем проводили обробку її фотосенсибілізатором (метиленовий синій 1% водний розчин). Щільність потужності лазерного випромінювання становила 28 мВт/см2 як для постійного, так і для модульованого режимів роботи. Тривалість процедури складала 10 хвилин.


Результати та їх обговорення

Відзначали повне клінічне одужання в усіх жінок, підтверджене кольпоскопічно та цитологічним дослідженням. У 75 жінок проведена дворазова маніпуляція, 7 жінок із ектопіями великого розміру пройшли триразову обробку.

Необхідно також відмітити, що у жінок, яким використовували лазерне випромінювання як постійного, так і модульованого режиму, спостерігали однотипну позитивну реакцію на проведені маніпуляції, протягом спостереження (від 2 до 48 місяців) не виявлено жодного рецидиву процесу.


Висновки

Таким чином, ФДТ шийки матки при ектопії циліндричного епітелію та ендоцервікозі з використанням в якості фотосенсибілізатору метиленового синього 1% водного розчину та напівпровідникового лазера «Ліка-терапевт» (довжина хвилі 658 нм) як у постійному, так і в модульованому режимах роботи дозволяє досягти стійкого клінічного одужання. Кольпоскопічна картина дозволяє визначити стадію процесу, правильно підібрати енергетику лазерного випромінювання, оцінити результати лікування.


 *Использование материалов статьи возможно только со ссылкой на литературный источник или наш сайт (www.fotonikaplus.com.ua). В ином случае будет иметь место нарушение авторских прав.

front-device