ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА НОВИХ МЕТОДІВ ПРОВЕДЕННЯ
ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЛАЗЕРНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ

Павлов С.В., Тужанський С.Є., Холін В.В., Чепурна О.М., Войцехович В.С.,

Камінський О.С., Сахно А.М., Попов В.Д., Магдебура С.О.,

Штонь І.О., Гамалія М.Ф.


Реферат. У роботі порівнюються класичний метод проведення фотодинамічної терапії шляхом безперервного опромінення пухлин та розроблений нами метод лазерного сканування. Новий метод полягаєв опроміненні пухлин променем малої потужності та малого поперечного перерізу, який переміщується по обраній зоні з визначеною затримкою у кожній точці, причому повторне сканування зони починається з початкового положення. Розроблений варіант фотодинамічної терапії із використанням скануючого лазерного пристрою для опромінення пухлин можна вважати перспективним, так як навіть за дуже низької дози опромінення скануючий режим забезпечує пригнічення росту пухлин.
Ключові слова: фотодинамічна терапія, прилад для опромінення пухлин, сканування, лазерне випромінювання.


Повна версія статті: стаття_фотомедицина.pdf

 

front 2020-2