Світловод для ендоваскулярної хірургії

Патент5

front-device